FORTNITE 

TOURNAMENT

Prijavite svoj squad i osigurajte  na vrijeme mjesto za nagradni turnir

ove mega popularne igre.

 

ODRŽANI TURNIRI

RIJEKA 1. 12. 2019.

ZADAR, 27. 10. 2019.

ZAGREB, 20.10. 2019.

PULA 26.05. 2019.

ROVINJ, 18. 05. 2019.

NOVIGRAD, 11. O5. 2019.

    PULA, 27. 04. 2019.

BUZET, 13. 04. 2019.

RIJEKA, 06.04. 2019.

POREČ, 30. 03. 2019.

PAZIN, 23. 03. 2019.

UMAG, 09. 03. 2019.

RIJEKA, 23. 02. 2019.

UMAG, 15. 12. 2018.

PULA, 03. 11. 2018.

POREČ. 06. 10. 2018.